28 HITAANDE KO AAMADU MAALIK GAY WIRNII : GOLLE MAKKO CIFTORAAMA HANNDE

Hono no ɓe ngaadorinoo kala hitaande, hikka kadi Gollooɓe to santar Aamadu Maalik Gay ciftorii golle makko. E oo subaka 28 Me, duwawuuji e sadakeeji mbaɗaama e yeeso koreeji e ɓe o wuurdunoo. Duwaawu oo waɗaa ko e yeeso joom suudu makko Habii Saar e sukaaɓe makko 2. AZrdiiɓe USE ko wayi no Mammadu Joob, Buubakar Kan, Faatimata Sih … kawritii heen.
Ko hikka woni 28 hitaande ko Aamadu Maalik Gay wirninoo e sahaa fitinaaji hakkunde Muritani e Senegaal, tuma nde o yahnoo faaboyaade riiwaaɓe taccinaa omo nawi balle.
Koko wayi noon kadi gollaa e beetawe 28 Me oo to Duungel to o jeyaa.

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com