BONANNDEEJI NDUNNGU : SILLAA JONTO ADDANAAMA NDAAMORDI

Sillaa Joŋto ko wooto e gure wonngo e nder diiwaan Maatam, falnde Maatam e nder renndo teeru mo Daabiyaa heɓii ballal e juuɗe Yaayaa Abdul Kan jaagorgal kalfinaangal telekominikaasiyoŋ, meer mo Daabiya kame Sammba Farba Jeew cukko meer mo Daabiya, aawoloŋ mo 1 miliyoŋ, tonuuji 2 maaro e saakuuji 2 suukara. Ɗuum sabinoo ɗum ko fotde 23 huɓeere yaniino. Ngal ɗoo gollal hollitii ɓesngu Sillaa Joŋtonaaɓe baɗal mawngal. E wiyde Ablaay Dem gooto e jeeyaaɓe wuro Sillaa Joŋto.

Bookar sek Lewlewal Maatam

Tagged with:    

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com