BONANNNDE NDUNNGU : RAJO DAAKAA FM SUMII

E jamma ooɗoo beetɗo Alet 13 Ut 2017 Saanga 3h jamma Ko Cumu muusɗo waɗi e Saaktirde Daakaafm Madiina Gunaas haa denndaangal ko wonnoo heen e kaɓirɗe bonii hay huunde heddaaki. Anndaaka kam ko woni sabaabu jeynge ngee kono kam muusii no feewii.
Alh. Abuu Njaay Funeere Kumpital Hooreejo Daakaafm.

Tagged with:     , ,

About the author /


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *