BOYINAAJI : ÑALAWMA HARE BADRI MAWNINAAMA TOON

So wiyaama Boynaaji heewɓe miijooji mumen ngartat e oo gorko diineyaŋke, sunniyaŋke, jiyaaɗo gooto e calɗi laawol Seeknaa Ahmadaa Tijjaani R T A, hono Ceerno Ahmadu Alfaa Ñaŋ lollirɗo Ceerno Boynaaji. Boynaaji ko wooto e gure fuuta wonngo e nder diiwaan Maatam, falnde Maatam renndo teeru mo Nabbaaji Siwol.Hitaande fof ñalawma Badri ina mawninee toon.
Ooɗoo ñalawma Badiri ummorii ko e miijo Ceerno Mohammadil Mansuur Baro To Mbuur gila nde omo juuroytonoo Tiwaawon haa o sooynii barke gonɗe heen, o fecci heen fuutaŋkooɓe o wi’i yo waɗtu mawnineede oo ɗoo ñalawma to Boynaaji.
Ardii golle ko Ceerno Seek Ahmadu Alfaa Ñaŋ, Ceerno Faal Sek mo Mogo Tapsiiru Balla.
Denndaangal gure fuuta Senegaal e Muritani tawtoraama. Ceerno Faal Sek e Ceerno Ahmadu Alfaa Ñaŋ ɓiy Ceerno Alfaa Ahmadu Alfaa Ñaŋ oon woni ɓiɗɗo afo galle oo, jooɗiiɗo to Jammel sara Maatam ɓe mbasiyiima ɓesnguuji juulɓe ɗi nde ɓe tiiɗnotoo e diine o. Kadi Ceerno Faal Sek jeertinii banndiraaɓe leydi Senegaal so tawii yaraama ina fayaa e suɓngooji nde mo woni artirta hakkille annda ko politik waasa taƴde enɗam e reentoo fenaande sabu ko geɗe ɗiɗi ɓurɗe hulɓinaade. Denndaangal galleeji Ahlu Bayti Rasuul ngarii e keewal. Duwawuuji mbaɗaama nde jam e kisal artata e nde renneooji juulɓe. Ziyaara o saakii ko sahnga waktuuji 17 nde takkusaan juulaa. Eɗen ñaagoo yo Allah waɗan ziyaara jaɓaaɗo.

Bookar sek Lewlewal Maatam

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com