CAƊEELE NDIYAM : WUROSOOGI HOORI KO E NDER ƊOMKA

Wurosoogi woni ko nder leydi senegaal,nder diiwaan Maatam falnde Maatam. Wurosoogi waɗaa komin ko e hitaande 1990, ko wuro wonngo e nokku do laabi ndenndi ceeri « carrefour ». Hannde o leyyi keewɗi e sifaaji mumen ina ɗannoroo ɗo. Ko Ummii Gana, Niseriyaa, Gine, Mali, Muritani e yoga e nder diiwanuuji senegaal. Wurosoogi ina waɗi bankeeji, estaasiyonaaji,gaaraas mawɗo ,serwisaaji keewɗi nana ɗo, jehre mawnde jaɓɓatoonde teemedde yimɓe arooɓe soodde e yeeyde.
So tawii oon nokku dañii foorusuuji 3 ronkii hawritde ɗum ina foti,yanti heen kadi ko sahaa e sahaa fof ɗi paanat.
Ko goomu mo sagataaɓe wuro wiyeteeɓe Asufoor ɗowata golle ɗee. Gila e goomu wonnooɓe farayse caggal nde ɓeen kortii ndokkiti goomu gonɗo ɗo hannde oo.
E nder ɗii ɗoo lebbi 5 wurosoogi woni ko e caɗeele ndiyam, gila ɗo woyetenoo ndiyam ɗam laabaani hannde oo kam ndiyam alaa. Peeje keewɗe ndaɗɗaama ngam yaltude e ɗeen caɗeele. Ko ɗuum saabii nde hooreejo leydi Senegaal e njillu makko cakkitiiɗo o , Meer hono Me Muusaa Bookar Caam woytiima wiyii wurosoogi ina ɗomɗi.
Nde ɗuum yawti o waɗii forom ngam gollodaade e ofor walla sde. Ñalnde 29 Me 2017 sete timmuɗo jooɗodiima e jaagorgal kalfinaangal diyye ina yaakoraa maa sellu. E oo sahaa komanndaa John mo oosee fooree tottirii oto ngam tottirde ndiyam e oo sahaa e koorka 2017 ko Allah tan anndi tampere yiyaande e ballondiral sukaaɓe men wonɓe caggal kam e Meer wuro ngo ndokkirii gasuwaal timmuɗo.

Bocar seck jooɗoniiɗo Lewlewal to Wurosoogi

About the author /


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *