CUMU DAAKAA: MAAYƁE HEEN ƁEE UDDITII GENAALE KESE WURO NGOO

Yimɓe 25 maayɓe e daakaa oo ko kam en udditi genaale kese ɗe Ceerno Muhammdu Saydu Bah eɓɓunoo. Genaale ɗee ngoni ko banngw worgo wuro ngoo. Ko yimɓe 15 ngadii wirneede toon. Ɓeen 15 ko yimɓe aumnpooɓw haa mbaawaaka heɓrineewe. Caggal nd ɓeen mbirnaa alkamiisa… njeenayo woɗɓe anndaana ɓee ngabbiima ɓe aljumaa oo e nder ɗeen genaale.

About the author /


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *