CUMU JEHRE ASLEEM DAKAAR : ko boni koo ina heewi

To jeere Aselem wonnde ɗoo e laamorgo senegaa lñalnde jamma Aljumaa jofi Aset ko cumu mawngu waɗi to jeere aselem fotde 44 kantiŋ sumi ihaa laaɓi pamɗuɗo ko sumraa ko miliyoŋaajiɗiɗi(2) fayi miliyoŋaaji 8, comci noon kam hay dara yaltaani e geɗe goɗɗe ko comci e wiide e gooto e seedeeji mo njokkondir ɗen toon. cumu nguu noon saabii ɗum ko potoo kuuraa gooto ɗum ummorii, gannduɗo jeere aselem nde won kantiŋaaji mbaɗanoo e hakkunde laawol inniraangol Ceerno Muntagaa Ahmadu TAAL, na waɗi taaliiji ɗiɗi ɗo hakkunde majje kantiŋaaji ɗii ndari no ɓe cuwaa tawo anndude ko boni ko ɗo tonngaa e ngalu.

Tagged with:     ,

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com