DIINE : CEERNO AHMADU ALFAA ÑAŋ MBO BOYINAAJI YILLIIMA WUROSOOGI

Ñalawma 12 lewru nduu noowaamburu 2017 waɗii ngartam mawɗam e nder renndo Wurosoogi. Kala hitaande ooɗoo jiyaaɗo Allah ina rewtoo e felo jinnaaɗo mum hono Ceerno Ahmadu Alfaa Ñaŋ lollirɗo Ceerno Boynaaji RTA to bannge lappi jokkere enɗam. Njillu waaju fayde e juulɓe, o waajiima e ɗemngal makko ceningal, jeewte guurɗi egginooje ɓernde juulɗo fayde e Allaahu subhaana huwa taala. Oo kikiiɗe kala juulɗo yiytii nafoore mum e njillu makko. Ndeenen diine men, teddinen jinnaaɓe men, ndeenen enɗam men. Fayde e sagataaɓe rewɓe yonta o nde ngartirta hakkillaaji mumen to bannge koltuuji ɓittiiɗi. Ƴettaa bagi maa jooɗɗo ceerɗo, nawaa to tayoor yo hettane wutte, meetorgal ina woodi, ina timmi tee ŋakkinaa wutte o, kadi nawaa to jinnaaɗo maa ɓoorno ɗaa ina ndaara wutte o ina faaɗi, ɓoornogol muusngol kaŋko ne o haalataa so wonaa wiyde fooɗtu tan maa yetto. Ɓiye jogoo portaabal ceerngal aɗa ndaara te a soodaani. O sakkitorii ko rokkude wirdu, caggal nde sarɗiyeeji ɗi kaalaa. Ceerno o e sete mum timmuɗo mbaɗi duwaawu geeƴe juulaa Ceerno Seek Ahmadu Alfaa Ñaŋ waynii.

Bookar sek Lewlewal Maatam

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com