GUNNJUUR E NDER GAMMBI: NOKKU ƊO BATTANE SAYKU UMAR TAWATEE

Oo alarba 17 Me, Ceerno Basiiru e dental mum ina tawee to Halwaar ngam juurogol Sayku Umar. E nder ɗuum, Lewlewal holla on huunde e nokkuuji kaawis to Sayku rewnoo e nder Gammbi: GUNNJUUR.
Gunnjuur; ooɗo noku tawateeɗo e nder leydi Gammbi, ko nokku ɗo Sayku Umar yillinoo ina ummii Madiina. Ko o jooɓnanooɗo yiiloyaade nokku oo, sabu ko ɗoon ko. Moƴƴinta jihaad makko ummotoo. Nokku oo e kaawisaaji mum ina tawee heen kaaƴe binndaaɗe innde Allah, kono kadi wujo fof ngo ƴettu-ɗaa, tawataa ko ina winndaa innde MUHAMMADU E ARAB. Oon nokku ko to duwaaw jaabatee, etee ko arata toon yillaade ngam kumtal duwaawu ina heewi.
Saadantaagal huunde e tawateebe toon. Hannde ina tawee toon Jamaa ka Yahyaa Jammeh Mahnoo. Kono haayre to Sayku heewnoo jooɗqqde oo hannde koko uddaa waɗaa daarorɗe e renooɓe.
Hammee Lih

Tagged with:    

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com