HUDALLAAY (FERLO), TAMMBAA, KOLDAA E KAFRIIN : NDUNNGU NGUU NAATIRII FITINA

Ndunngu nguu no fuɗɗorii nih ihikka ina muusi. Caggal toɓo yooɓinoongo fittaandu to Tammbaa (fuɗnaange Senegaal), diiwaan Maatam oo heɓii heen geɗal mum. Ko yimɓe njoyo pittaali munen keddii e ƴiiwoonde toɓnde toon talaata. Ko heewi kadi bonii toon e ngalu. Ñalawma hannde oo. Ko hono noon kadi to Koldaa to suka tokooso yahdie ndiyam. Kafrin ne yoolayru waɗii toon e oo aset.

To Hudallaahi, Abdullaay Daawuuda Jallo jaagorɗo kisal leydi Senegaal yahiino jaalee e duwaawu e innde laamu nguu. Sabu ndiyam ɗam heewde njillu nguu dirtinanooma ñalalawma dewɗo oo heen. Hay perfee gonnooɗo e laawol faade toon, otooji sete mum ndañii caɗeele e laawol. Hade ndeen gardiiɗo diiwaan oo yahiino yettinoyde duwaawu mum.

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com