JUURAGOL CEERNO MUNTAGAA DAAHAA TAAL : CEERNO BASIIRU BISMIIMA RENNDO ISLAAM

E konngol Ceerno NUURU TAAL, CEERNO BASIIRU TAAL KALIIFA GALLE SEEK UMAR BISMIIMA RENNDO ISLAAM TO LUGA

About the author /


Post your comments