MAARO DALLIŊ: AFRIK KO JINNDE TUUBAKOOƁE

Joli hikka ko haala maaro peewniraaka dalliŋaaji naatnaako e jehre leyɗeele Afrik hirnaange. E nder karalle kese ɗee holliraama heen karallaagal peewnugol maaro tawa ko dalliŋaaji mbaylaa haa wonta sewka. E ko haralleeɓe annduɓe humpitiiɓe kolliri, ɗuum waawaa wonde goonga e dow dalillaaji e yuurnito waɗaango. Hay so tawii noon maaro koo feewniraaka dalliŋaaji, ina anndaa kam ella nani e maaro hamateeka wonta balyel tawa so werlaama sarotaako. E ko haralleeɓe ɓee kaali, ko ɓooygol jooɗaade maaro koo addani suukara gonɗo heen mo ɓe mbiyata amidoŋ oo ɓeydaade. Oon amidoŋ ko kañum ɗaclinta haa waɗta maaro koo ɓooɗde. So maaro heɓii ɗoon noon ñaamde ɗum ina waawi ɓeydude fartaŋŋe rafiiji.Jahreeji leyɗeele Afrik nonudditirii nih hannde addanii ɗum wonde jinnd leyɗeele doolnuɗe beddatooɗe heen kqla ko moƴƴaani walla ko añtaa toon.

Tagged with:     , ,

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com