MAARO JIGGOYAAKO: GOLLORGAL ISRA REENTINII

(SENEWEB) :Isra woni galle toppitiiɗo kala ko feeWti e loskude e yuurnitaade nguura e Senegaal hollitii e konngol gardiiɗo oo hono Dr Aliyuun Faal, bonannde wonnde e maaro mooftaako ko ɓuri lebbi 2.
E konngol gardiiɗo Isra oo, no mooftugol maaro ɓuri juutirde fof, ko noon bonannde mum e neɗɗo fotata, ko noon kadi tooke ɗee ɓeydortoo,ɓeydugol tooke ngol wara kala ko naftannoo ɓanndu aadee.O jeertinii jiggoytooɓe ɓee nde ndeentatoo addude maaro ɓooyka jooɗaade. Ko e oon fannu o ɗaɓɓiri renndo ngoo nde huutortoo maaro remaako e leydi ndii.
Won wittooji jaltuɗi to amerik wiyeteende « Consumers Reports » kollirɗi duumaade e nmaaro ina adda kanseer iwɗo e barogel biyeteengel Arsenik.

Tagged with:     , ,

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com