MOOFTAL KAAYITAAAJI JIBINANNDE : MEERI WUROSOOGI HEBLIIMA

So tawii to bannge kisnal ɗereeji jibinannde ina hunanoo hannde e nder meeri Wurosoogi uddii ndeen yolnde. E sahaaji ɓennuɗi ɗi wonɓe to bannge nokku peewneteeɗo ɗiin ɗereeji keblaama no feewi to bannge karallaagal kesal haa ɓe mbaawi huutoraade ɗiin masiŋaaji. Hannde oo Me Muusaa Bookar Caam tawtoraana puɗɗagol golle ɗe. Kamɓe gollooɓe toon ɓe ɓe kollitii maa ɗuum weeɓtinanɓe no feewi to golle maɓɓe.

Bookar sek Lewlewal Maatam

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com