NDUNNGU 2017 TO HUDALLAAY : : SUKAAƁE ƊIƊO NJOOLIIMA TOON

Caggal boomaare muusnde waɗnoonde to cuuɗi men Hudallaahi ferlo, ñalawma Alkamiisa 28 07 2017,yoolayru kadi waɗii toon sahnga waktuuji 11 subaka ko sukaaɓe ɗiɗo njoolii toon. Ɓeen sukaaɓe ko tokosɓe yahrooɓe duuɓi 7 e 8 tawii ko worɓe sukaaɓe janngatnooɓe alqur’aana to Huudallaahi. Ɓeen sukaaɓe noon hollitaama ko dawatnooɓe gese, tuma nde ɓe ngartatnoo ko ndeen ɓe njani e doorumaaru waɗndu ndiyam. Ko ɓe 3 ɓe ngonnoo heen gooto kam daɗii ko ngel cukalel heɓi habrude ceerno mum ooɗoo jaayiya muusɗo. Kaŋko doktoor gonɗo toon o nde yiy ɗuum o haalani laamu ndokki yamiroore yo ɓe mbire.

Bookar Sek Lewlewal Maatam

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com