NDUNNGU 2017 TO MAATAM : TOƁO ARII TEE LAABI PEEWAANI TAWO

Toɓo heewngo ndiyam jippiima ñalnde 28 06 2017 e nder diiwaan Maatam teeŋti noon e falnde Kanel. Ko ɓuraa huleede to bannge diiwaan daande maayo, wuro Ballel Sowanaaɓe laawol baɗangol kaaƴe boɗeeje a dogat fotde 13 km alaa ko feewi heen, kanel fotde 80 km alaa ko moƴƴi heen. Eɗen nganndi laawol Wurosoogi Bakkel ko golle ngoni suwaa tawo gasde to bannge Bakkel fuɗɗii waɗeende laabi celduɗi ko tuggi Boñnji haa yettii Bakkel. So ɗuum gasii ko Ko Boñnji haa yettoo Fajar. Ko ɓuri hulɓinaade fof laabi ɗi moƴƴaani tee ko e naatirɗe ndunngu tee haa jooni laabi ɗi ina mbayi nih.
Ina jogaa njoorto kam ko hooreejo leydi ko udditi laawol ngol ko ina selli to fiɓnde njaru mum dariima 100 miliyaar e kaalis seefaa, ɗuum ko Njum_Wurosoogi… Wurosoogi Bakkel. Ooɗoo diiwaan Maatam caɗeele mum fof ko yah ngartaa to bannge laabi, kono happu mo lebbi 15 ina ɗaminaa e dañde laabi moƴƴi.

Bookar sek Lewlewal Maatam

About the author /


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *