NGATAMAARE: GURE TATI NGONTII WURO WOOTO

Guleet e daartol Fuuta walla nih aduna oo, ɗo gure tati piɓi rentude ngonta wuro wooto; wuro heen fof wonta leegal. Ndeen fiɓnde siifaa ko alet 26 mars hakkunde Joŋto… Sillaa e Sincu Jamjooro.
Haŋkadi kala mo ina inna ɗee gure, inni ko leeɗe wuro inniraango NGATAMAARE. Ko ɓiɓɓe wuro ngoo wonɓe caggal leydi piɓi ndeen fiɓnde, siynaa to Fuuta. Faandaare ndee ko rentude ngam dañde doole e keeweendi ko ina rokka ɓe dikkaade caɗeele renndo. Keewal yimɓe leeɗe tati ɗee, ina waawi wonde sabaabu heɓde ko waawi feewnude nguurndam maɓɓe gila e jaŋde haa e safaara. Nokkuuji jookiiɗi hakkunde maaje ɗowaaɗi e geɗe ɓamtaare. Hannde ɗanniyankooɓe jeyaaɓe e Ngatamaare ndarnii cate e nder nokkuuji to ngoni. Ina woodi kadi NGatamaare hakunde leyɗeele.
Ngatamaare toɓii e dow Joŋto… Sillaa e Sincu Jamjooro, heddii ko aawde, reena mbele ina jibina nafoore nokkuure ndee.

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com