NGUYKA JAMMA TO BALU E FALNDE BAKKEL : TATO NANNGAAMA HEEN

Sanndarmori mo Bakkel fawii junngo e sagataaɓe tato tuumaaɓe ko kam en mbaɗnoo njangu jamma alet jofi altine to Balu e nder falnde Bakkel. Njangu nguu waɗi ko e bitik e nder Balu. Banndiiji ɗii nawi toon ko ina wona miliyonaaji ɗiɗi. Hollitaama ko sagataaɓe njoyo tawa heen nayo ko suumiiɓe njani toon.
Ɗiin njanguuji mbaɗiino warngo suka gooto tawa oon tawaa ko e galle gooto kam e wondiiɓe mum. Ina woodi kadi sukaaɓe 2 mbarmi heen nawaa opitaal Bakkel. Maayɗo oo wiyetee ko Mammadu Saako jahroowo e duuɓi noogaas. Meer nokku oo tuumi ko Mali ɓe ngummii etee, gooto e yananooɓe ɓee seedtiima waɗɓe njangu ɓee kaalata ko wambaraŋkoore e pulaar.
Sanndarmori mo Bakkel hollitii fawii e maɓɓe junngo e kabaaru rajo Senegaal.

Tagged with:     , ,

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com