UDDITGOL JUMAA MBUUR : MAKKI SAL KO TOON JUULI

Ɓesngu Ahmadu Baro Mbuur udditii Aljumaa 23 korse jumaa mahetenooɗo toon. Udditgol jumaa kaa waɗi ko e tawtoreede Makki Sal hooreejo leydi Senegaal. Ko kaŋko nih e hoore makko heɓtunoo jumaa kaa ngam mahde ɗum. Makki Sal huniima kadi jokkitde jumaa mawɗo Mbuur puɗɗaaɗo ko ina wona duuɓi 7 hikka.
E wiyde makko, ɗeeɗoo golle naatti ko e darnde nde o darii e wallitde gslleeji diine ɗii.

Tagged with:     , ,

About the author /


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *