Cheikh Baro

  • UDDITGOL JUMAA MBUUR : MAKKI SAL KO TOON JUULI
    Posted in: Renndo

    Ɓesngu Ahmadu Baro Mbuur udditii Aljumaa 23 korse jumaa mahetenooɗo toon. Udditgol jumaa kaa waɗi ko e tawtoreede Makki Sal hooreejo leydi Senegaal. Ko kaŋko nih e hoore makko heɓtunoo jumaa kaa ngam mahde ɗum. Makki Sal huniima kadi jokkitde jumaa mawɗo Mbuur puɗɗaaɗo ko ina wona duuɓi 7 hikka. E wiyde makko, ɗeeɗoo golle […]