Daouda dia questeur

  • PADALAL : AMMBILAAS WURO NGOO SUMII
    Posted in: Joljole, Renndo

    Ko e lewru Mee 2017, Padalal heɓnoo Ammbilaas keso pul tawa Ko Daawuuda Jah kalfinaaɗo boon Suudu Kuule leydi Senegaal, Meer mo Horkaƴere addunoo mbo toon. Oon ammbilaas sumii e oo talaata 13 korse hedde waktuuji sappo e goo. O dogatno tan haa o waɗti weddaade cuurki, haa o weddii lewlewndu. Suwaa anndeede tawo ko […]