Djibo Ka; Leyti KA

  • JIBOO LEYTI KAH : GANNDO LAAMU WIRNIIMA
    Posted in: Dawrugol, Joljole

    Jiboo Leyti Kah mo innde mum duƴƴidta e daartol politik Senegaal wirniima e oo alkamiisa 14 satambara. O hawri e lajal ko to Dakaar e nder kilinik Madoeen. Ko qset o wirnatee to Dakaar. Nde o naatata e laamu ko duuɓi 25 tan o joginoo. O duusii denndaangal meeɗɓe ardaade Senegaal gila Sengoor haa Makki […]