ELCTRIFICATION RURALE

  • KUURAA E GURE DOWRI : WURO NIIMAA HUƁƁII
    Posted in: Renndo

    Wuro Wiyeteengo Niimaa heɓii kuuraa mum. E ñalawma Alarba 14 06 2017 wuro Niimaa heɓii yaynaade e boli mum. Ko fodoore wonnoonde gila e laamuuji ɓennude Niimaa jeyanoo ko e gure ŋakkanooɗe ndooyam, kono hannde oo, Allah ittanii ɓe niɓɓere. Ndee eɓɓoore wiyeteende PUDC ɗawaani Niimaanaaɓe e heɓde geɗal mum. Niimaa ko wuro wonngo e […]