INCENDIE

  • BONANNNDE NDUNNGU : RAJO DAAKAA FM SUMII
    Posted in: Renndo

    E jamma ooɗoo beetɗo Alet 13 Ut 2017 Saanga 3h jamma Ko Cumu muusɗo waɗi e Saaktirde Daakaafm Madiina Gunaas haa denndaangal ko wonnoo heen e kaɓirɗe bonii hay huunde heddaaki. Anndaaka kam ko woni sabaabu jeynge ngee kono kam muusii no feewii. Alh. Abuu Njaay Funeere Kumpital Hooreejo Daakaafm.

  • CUMU JEHRE ASLEEM DAKAAR : ko boni koo ina heewi
    Posted in: Renndo

    To jeere Aselem wonnde ɗoo e laamorgo senegaa lñalnde jamma Aljumaa jofi Aset ko cumu mawngu waɗi to jeere aselem fotde 44 kantiŋ sumi ihaa laaɓi pamɗuɗo ko sumraa ko miliyoŋaajiɗiɗi(2) fayi miliyoŋaaji 8, comci noon kam hay dara yaltaani e geɗe goɗɗe ko comci e wiide e gooto e seedeeji mo njokkondir ɗen toon. […]

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com