LUNE

  • COOYNGAL LEWRU : JUULDE KOORKA KO …
    Posted in: Joljole

    Ñalnde Njaslaare (alarba) 13 Korse (juin) 2018 saanga 19:44 lewru tolnotoo Naange, oon tuma hawrata ko naange mutii fotde hojomaaji 4 ɗo e Nuwaasoot. Ɗuum noon yiyde lewru ndu ñalnde heen aaɓnotaako. Ñalnde Naasaande (alkamiisa) 14 Korse maa lewru ndu feeñ , sabu ñalnde heen Naange mutata ɗo ko 19:40, lewru yanoya 20:33, maa ndu […]

BATU GOODAL