DAANDE MAAYO MAATAM : NGABU ADDII TOON HALJERE

Caggal ngabu ndillinnoongu to Cempeŋ waɗi tampere mawnde e ngaanumma haa woodi tuubaako gooto wari ngabu ngu to tufnde ɗo fiilti saakiti o mo ngu nannganoo ɓee mbiy teew bonii tawde kay ngu ňaamaaka. Jooni kadi ko ngabu ngootu feeňi to daande maayo Ngijilon , Aali wuuri e Keeɗeele . Sabu teskaama jamma o ngu waalata ko yahndaade e nder gure ɗee ɗoo ngu Ƴeeŋta haa dow , waɗii jamma gooto ngu wari ko mbabba huminooba , ngu seeki reedu ndu ňaami kuuse o. Sahaa fof ngu girboto kolce e takko maaje ɗee . Hannde oo gure ɗee ɗoo kala mbaaldata ko gite lelli . Reentaare mawnde e oon diiwaan kulhuli goɗɗuɗi waasde hoolaade to bannge neɗɗo kam tiinaaka to boomi. Kamɓe halfinaaɓe diƳƳe ɓe njeertinii nde yimɓe ndeentatoo sabu oo sahaa maayo ngo ina moofti ko heewi .

Bookar sek lewlewal Maatam

About the author /


Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com