Pinal

 • ALFAAJI FUUTA DUUBI SAPPO E DINGIRAL RAP
  Posted in: Pinal

  Dañii duuɓi sappo ko goomu Rap wiyeteeɓe Alfaa ji fuuta sosaa e nder renndo teeru Wurosoogi. Wonnoo e goomu o ko sukaaɓe tato ko ɓee ɗoo ko Kaaw Lih, Saydu Soh Number one kame Kadeer Jaw. Oon tuma ko Daara hip hop ɓe mbiyetenoo, caggal golle keewɗe e njilluuji maɓɓe e nder gure ɗe e […]

 • CAANKO? HIRAY : EKKOL OO FEEWNITANAAMA TAABE MUM
  Posted in: Pinal

  Caankon Ɓoggel ko wooto e gure fuuta e nder diiwaan Maatam falnde Maatam e nder renndo teeru Oogo. So wiyaama Caankon Ɓoggel innatee ko wuro Sarif Abba Haydara. Alasan sih gorko mo Caankon Ɓoggel guurɗo hannde o to Dowlaaji Dentuɗi Amerik dariima darnde tiiɗnde ngam addude ballal mum e jaŋde sukaaɓe Caankonnaaɓe, e juuɗe gardiiɗo […]

 • GOOMU RAP ALFAAJI : HUUTORAADE RAP NGAM ITTUDE FITINA JIBINAADO E KARALLE KESE
  Posted in: Pinal

  Caggal nde haalullaaji muusɗi ngummorii banngeeji kala, to watsap, to feesbuk kame jennooje, Goomu Alfaaji fuuta addii ballal mum mbela deeƴre waawa artude e nder leydi Senegaal. Waɗde jimol, noddude banndiraaɓe fulɓe, jolfuɓe, seereraaɓe, joolaaji, sooniŋkooɓe e kala leñol guurngol e nder leydi ndi nde anndata ko jam ɓuri bonannde. Sabu kala ɗo jam alaa […]

 • ALFAAJI FUUTA : GOOMU RAP NDARIINGU E LAAWOL
  Posted in: Pinal

  Alfaaji fuuta ko sukaaɓe men dillooɓe to bannge naalaŋkaagal senngo Rap, tawii ko sukaaɓe ɗiɗo jiyduɓe anniya gooto: ko Kaaw Lih e Saydu Soh lollirɗo Nammbe won. Goomu o sosaa ko e hitaande 2007.Fotde hoolaare e yiɗde hakkunde maɓɓe Elhajji Baaba Maal e hitaande 2008 wallitii ɓe no feewi to jahrugol yeeso golle maɓɓe. E […]

 • NGUURNDAM CEERNO SULEYMAANI BAAL : LEFOL KESOL NAATII JEHRE
  Posted in: Pinal

  Lefol kesol gartungol e nguurndam Ceerno Sileymaani Baal artii e lefol suka rappoor ina wiyee Aadama Sih. Omo duusondiri e suka biyeteeɗo Calle. Ko jime jeegom o loowi e ngol lefol ngol o teddiniri Ceerno Sileymaani Baal. Yimaama heen : Ceernaajo oo, Piir, Abdul Qaadiri… Ina arta e maggol kadi sawtawuuji aCalleɓe golluɓe walla winnduɓe […]

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com