HARE HEEGE E POOY’NDAM : FOTDE 22 SEEDANFAAGU TOTTIRAAMA

Meer mo Wurosoogi Muusaa Bookar Caam tottirii fotde 22 seedantaagal e ɓeen sukaaɓe rewɓe daraniiɓe e dow yarlitaare e kaɓagol ŋakkere haaranduru wiyeteeɓe e tuubaŋkoore VNC. Ɓee ɗoo sukaaɓe ko ɓe gollorgal biyeteengal USAID_Yaajeende halfinnoo golle ɓetgol sukaaɓe yahrooɓe tuggi ko timmaani hitaande haa duuɓi 5 kam e dewindaagol cellal rewɓe sowiiɓe haa mbaawa ɗoftaade wicitaaji mumen e to bannge ŋeesagol sukaaɓe ɓe haa timmina. Ooɗoo ñalawma to nokku keblirɗo sukaaɓe to Kaŋko Meer Muusaa Bookar Caam o ardii e sete makko timmuɗo, konseeji, ardiiɓe leeɗe 11 Wurosoogi. Ɓe tottiirii ɗiin seedanteeji. Hawwaa Nasiiru Sih hooreejo sukaaɓe hollitii ɗumɗoo ko huunde hesere ɓe ngolliima ko ina abboo duuɓi 10 e dow yarlitaare tampere maɓɓe jamma e ñalawma kono ooɗoo ñalawma ina mawni e maɓɓe. Kaŋko Muusaa Bookar Caam o sakkitorii ko yettude sukaaɓe ɓe e ɗoftaare mumen.

Bookar Sek Lewlewal Maatam

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com