MBALLUDI LAAMU NGUU E MISKIIN EN : NDAARTUGOL KAAYITAAJI JIBINANNDE KO HEEN FAWII

Ngam semmbinde ɓeen heɓooɓe bursi e kala lebbi 3, to bannge hirjino so tawii ɓe keɓii kaalis ujunnaaje joyi. Ina jeyaa e sarɗiiji ɗi waɗtorde heen kaayitaaji jibinannde sukaaɓe ɓe. Nde wonnoo sahaa kala so ɓe keɓii ɗiin ngaluuji ɗi ɓe keewi huutoraade ko e ngoƴaaji goɗɗi, mbaasa toppitaade, cellal, jaŋde e kaayitaaji jibinannde. Ardiiɓe bursi kisal ɓesnguuji waɗii ngoon heblo e wallidiiɓe maɓɓe ñallal hannde 16 01 2018, ngam wonana ɓe njogitaari timmundi. Kaayitaaji ɗiin ko ngam hollitde heɓooɓe neɗɗo waawataa heɓde bursi tawi alaa kartal dantitee, walla keɓatnooɗo o so tawii saŋkiima alaa e sago lomtatooɗo adda kaayit kolliroowo mo o lomtii o ko ko saŋkii ummoraade e doktoor. Ɗuumɗoo maa wonanɓe hirjino laaɓtungo e ɓeen heɓooɓe bursi.

Bookar sek Lewlewal Maatam

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com