KUMTAARI KOORKA : JUMAA SAYKU UMAR INA DARII HEEN

iNA HEEWI KO YIYETEE JOONI E SENEGAAL, FEEWNOOBE KUMTAAJI E BOLI INA TOTTIRA BE MBAWWANI TAYOYDE GALLEEJI MUM. KO HONO NOON KADI E JUMAAJI DII. TO JUMAA SAYKU UMAR, KALA ALJUMAA KUMTAARI INA FEEWNEE NGAM WALLITDE AROOBE HADARA ALJUMAA

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com